Tisha be'av

Tisha be'av, תִּשְׁעָה בְּאָב, är den 9:e dagen i (den hebreiska) månaden Av och är en fastedag som erinrar oss om förstörelsen av det första templet i Jerusalem år 586 f.vt. och också av det andra templet år 70 e.vt och anses som den sorgligaste dagen under året. 

Enligt en mishna (Mishna Ta'anit 4:6) så var den 9:e i Av dagen för fem ödesdigra händelser i den judiska historien. 

1. De tolv spejarna som Moshe hade skickat till landet Kanaan återvände från sitt uppdrag men endast två av dem, Joshua och Kaleb, kom med en positiv rapport, de andra tio spred panik i lägret med sina negativa överdrifter. Resultatet var att Gud vägrade folket att komma till det Förlovade Landet och Israeliterna skickades ut på en ökenvandring som varade tills hela denna generation hade dött och en ny generation hade växt fram. 

2. Första Templet, Salmonons Tempel, förstördes av kung Nebuchadnezzar år 587 f.v.t. (före vår tideräkning), och befolkningen i Judea deporterades till Babylon och den s.k. babylonska exilen inleddes. 

3. Det Andra Templet, som byggdes under Esras och Nechemjas tid, förstördes av Romarna år 70 v.t. (vår tideräkning) och än en gång fördrevs och deporterades befolkningen från stora delar av Judea. 

4. Romarna slog ner Bar Kochba upproret och förstörde staden Betar och mördade över 500000 judar år 135 v.t. 

5. Efter Bar Kochba upprorets befallde den romerska överbefhälhavaren Turnus Rufus att plöja Tempelberget i Jerusalem år 135 så att inget skulle påminna längre om Templet och om judisk självständighet. 

Under den judiska historiens gång har även andra förödande händelser inträffat på eller nära omkring den 9:e i månaden Av, som t ex fördrivningen av judarna från England, Frankrike och Spanien (18 juli 1290, 22 juli 1306, 31 juli 1492), Nazityskland antog officiellt "Den slutgiltiga lösningen av judefrågan", dvs beslutet om utrotningen av de europeiska judarna, 2 augusti 1941, deportationen av Warszawa gettot till dödlägret Treblinka började (23 juli 1942). 

De två sista exemplen var ingen slump. Nazisterna ladde med förkärlek massavrättningar och deportationer till dödslägren på just judiska helgdagar.

Sedvänjor och ritualer

Tisha b'Av liknar i vissa aspekter Jom Kipur, precis som jom kipur så är tisha b'av en "full" fastedag, dvs att den varar från strax innan solnedgång på kvällen tills stjärnorna blir återigen synliga dagen därpå, dvs minst 25 timmar. 

Dessutom gäller även de följande fem förbud under tisha b'av precis som under jom kipur: 

1. Man avstå från att äta och dricka

2. Man avstå från att tvätta sig 

3. Man avstå från att använda kosmetika, hudkräm etc

4. Man avstå från att bära skor gjort i läder

5. Man avstå från att ha sexuellt omgänge

Speciella regler gäller för gamla, sjuka och barn och gravida. 

Dessutom är det brukligt att inte studera torah under tisha b'av eftersom torastudier anses vara en glädjande aktivitet. Däremot är det tillåtet att studera sorgliga texter som t ex de som handlar om Templet förstörelse eller diskutera begravningar och sörjandet.

I synagogan är det brukligt att ta bort den vackra duken som klä aron kodesh (de heliga skåpet där torahrullarna uppbevaras). På kvällen när tisha b'av börjar samlas man i synagogan, ljusen släcks nästan helt och man sitter på golvet och läser vid ljuset av ett levande ljus Klagovisorna. 

 

Se när tisha be'av och gudstjänsterna börjar i vår kalender.

 

Rabbin Ute Steyer