Shmini atzeret

Den sista dagen sukkot är en självständig helgdag, shmini atzeret. Mazkir - bön till minne av de hädangångna läses samt tfillat hageshem – en bön för regn i landet Israel under den kommande vintern.

Se när shmini atzeret och gudstjänsterna börjar i vår kalender.