Jom haatsmaut

Sedan 1948 har judar världen över firat jom haatsmaut, årsdagen av den moderna staten Israels tillkomst.

Se när jom haatsmaut infaller i vår kalender.