Jom hazikaron

På jom hazikaron minns man alla som fallit offer för krig och terror i Israel. 

Se när jom hazikaron infaller i vår kalender