Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

Nyheter

Maynard föreläser "Lite om Bibeln"

Se alla Maynards föreläsn… Läs mer

Karantänkommentar av David Lexner

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer av Sara Sommerfeld

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer av David Waldfogel

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer av Rita Salamon

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Stefan Mehr

Se alla karantänkommentar… Läs mer

Jackie Jakubowski har avlidit 68 år gammal

Jackie Jakubowski har avlidit 68 år gammal efter längre tids sjukdom. Jakubowski var en väldigt viktig judisk röst i det svenska samhället under årtionden. Hans gärning har betytt oerhört mycket för den judiska gruppen i Sverige. Jakubowski var insiktsfull, skarp och orädd som författare och journalist och har bl.a. givit ut böckerna "Judiska prövningar och… Läs mer

Fira shavuot i hemmet

Material från Stora synagogan inför shavout Då vi i år inte kan samlas för en traditionell tikun lail shavuot kan du kan själv ordna en hemma med familjen eller några få vänner: del 1 är en kort beskrivning (med verserna från TaNaKh), del 2 är rabbinska texter och kommentarer från talmud, midrash och Zohar som… Läs mer