Vanliga frågor

Jag vill anmäla mig till ett evenemang. Hur ska jag göra?

Gå till vår kalender, sök upp evenemanget och anmäl dig genom att följa instruktionerna på sidan. Om det står att evenemanget endast är för medlemmar så är det endast för församlingens medlemmar. Du kan läsa mer om hur man blir medlem i församlingen här.

Vänligen läs all information som skickas till dig i samband med din anmälan.

OBS! Det går inte att anmäla sig till evenemang genom att skicka email till info-adressen.

Får jag ta med mig en ickemedlem till ett evenemang? Får jag som ickemedlem närvara vid ett evenemang?

Om det står att evenemanget endast är för medlemmar så innebär det att det inte är öppet för ickemedlemmar. Om du är medlem och har en partner som inte är medlem som du vill ska följa med dig på sådana evenemang kan din partner ansöka om medlemskap eller associerat medlemskap. Läs mer om detta här.

Om du vill ha med dig en vän till evenemang som inte är öppna för ickemedlemmar så kan din vän ansöka om medlemskap. Om din vän inte uppfyller kriterierna för medlemskap kan din vän inte följa med på sådana evenemang.

Om det inte står något om att evenemanget endast är för medlemmar kan en ickemedlem anmäla sitt intresse. Det är viktigt att varje person gör sin egen ansökan om att närvara. Detta görs genom att fylla i formuläret som finns upplagt på sidan för det specifika evenemanget i kalendern. Därefter återkommer vi med besked om det finns möjlighet för ickemedlemmen att närvara på evenemanget. Detta kan ta några dagar och vid hög belastning ännu längre tid.

Jag är elev/lärare och vill intervjua en jude för skolarbeten. Kan ni hjälpa mig med det?

Vi får nästan dagligen förfrågningar från skolor runtom i Sverige om att intervjua församlingsmedlemmar om judendom. Vi har tyvärr ingen möjlighet alls att hjälpa till med detta eftersom vi är en liten församling och har fullt upp med att arbeta för våra församlingsmedlemmar.

På vår hemsida finns svar på det mesta om judendom.

Om du har frågor om antisemitism hänvisar vi till SKMA.

Jag är forskare/journalist och har frågor om antisemitism. Kan jag intervjua en person i församlingen om detta?

Gällande frågor om antisemitism hänvisar vi till SKMA (Svenska kommitén mot antisemitism).

Jag är inte medlem i församlingen men vill besöka en gudstjänst. Kan jag göra detta?

Det går att anmäla sitt intresse för att närvara på en gudstjänst på vår hemsida. Vi återkommer med besked om det finns möjlighet till detta. Observera att anmälan måste göras 72 timmar innan aktuell gudstjänst.

Jag är inte medlem i församlingen men vill besöka Stora synagogan utöver gudstjänsttider/vi är en skolklass som vill besöka Stora synagogan. Kan jag/vi göra det?

Det enda sättet för ickemedlemmar att besöka Stora synagogan utöver gudstjänst är att boka in en guidad visning.

Jag är släkt- eller personforskare och vill titta i ert arkiv. Kan ni hjälpa mig med det?

Jag vill visa mitt stöd för judar i Sverige men är inte jude, hur ska jag göra?

Det finns många olika sätt att visa sitt stöd för judiskt liv i Sverige. Församlingen arbetar aktivt med stärkande av judiskt liv i Sverige. Det går att stötta vår verksamhet genom gåvor.

Jag jobbar i kommun/myndighet och vill att någon pratar om antisemitism under ett seminarium. Kan ni hjälpa till med detta?

Gällande frågor om antisemitism hänvisar vi till SKMA (Svenska kommitén mot antisemitism).

Jag vill gifta mig och har frågor kring detta. Vem ska jag vända mig till?

Gå till vårt kontaktformulär, välj "Religiösa frågor", fyll i formuläret och skicka det till oss.

Jag vill konvertera till judendomen. Hur ska jag göra?

På vår hemsida finns nödvändig information om konvertering. Vänligen läs den noggrant. Info om var ytterligare frågor ställs finns på dessa sidor.

Information om konvertering till judendom.

Information om hur en konvertering går till.

Jag söker en gammal vän som är jude som jag har tappat kontakten med. Är personen medlem i församlingen och kan ni kontakta den åt mig?

Församlingen lämnar inte ut information om våra medlemmar.

Jag söker en person som jag tror har flyttat till Israel.

Församlingen lämnar inte ut information om våra medlemmar. Vi har heller ingen information om israeliska medborgare.

Jag har frågor om begravning eller om gravplatserna. Vem ska jag tala med?