Konvertering till judendom

En person anses vara jude om han eller hon föds av en judisk mor, detta har varit fallet sedan återkomsten från den babyloniska fångenskapen ca. 517 före modern tideräkning. Detta är också den traditionella definitionen enligt halacha, den judiska lagen. (Inom reform- eller progressiv judendom räknas även en person med endast judisk far som jude).
Rabbiner har i tusentals år (från Talmuds tid) diskuterat om och hur en person som inte är född till jude kan konvertera till judendomen. Möjligheten och processen att konvertera har förändrats över tid, idag krävs det att en person konverterar med en Bet Din, d.v.s. en rabbinsk domstol som består av erkända rabbiner.

Judendomen är inte missionerande. Den som vill konvertera ombeds att noga överväga sitt beslut. Den som trots allt står fast vid sin önskan får under rabbinsk ledning undervisning i judendom och att gradvis närma sig ett judiskt sätt att leva, hålla kosher, fira shabbat och högtiderna, etc. En konvertering avslutas med brit mila, omskärelse, för män och ett dopp i mikven, det rituella badet för både män och kvinnor.

I Judiska Församlingen i Stockholm kan även den som är son eller dotter till en judisk far eller har adopterats av en judisk mor eller far bli medlem. En person som har konverterat för erkänd Bet Din (rabbinsk domstol) i Sverige eller någon annanstans är så klart också välkommen som medlem. (Om ett barn är fött innan föräldern har konverterat måste även barnet konvertera för att räknas som jude och för att kunna bli medlem i Judiska Församlingen.)

Judiska Församlingen i Stockholms definition på medlemskap är därmed skilt från definitionen av vem som i religiöst hänseende betraktas som jude. I Stockholms församling reglerar dessutom varje synagoga vad som gäller för deras synagoga och Stockholms rabbiner är de som håller i eventuella konverteringar. En godkänd konvertering i Stockholm är inte automatiskt godkänd någon annanstans i den judiska världen, oavsett inriktning. Däremot ger konverteringar som följer halakhiskt mönster, d.v.s. där det funnits Bet Din, omskärelse (för män) och mikva, rätt att göra alija till Israel.

En konvertering till judendom tar tid, i regel minst ett år. Läs mer om hur en konvertering till judendom går till på denna sida.