Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda minst tom 30 april,  gudstjänster är inställda minst tom 20 april. 

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Akutkontakter

Vid dödsfallVid dödsfall ring ‭070-812 36 19‬. Jourtelefonen är bemannad alla dagar. Du kan också maila chevran@jfst.se. Begravningsverksamhetens chef Anna Nachman, 0709-50 01 01, nås alla dagar utom under shabbat.

Vid SäkerhetshotOm du blivit utsatt för ett antisemitiskt hot ta gärna kontakt med vår säkerhetsavdelning: jss@jfst.se

Stöd vid antisemitismFörsamlingens kommitté finns till för att stötta dig som blivit drabbad av antisemitism. Kommittén består av erfarna advokater, jurister, psykologer och psykiatriker vars syfte är att stötta och hjälpa dig. Läs mer här