Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Akutkontakter

Vid dödsfallVid dödsfall ring ‭070-812 36 19‬. Jourtelefonen är bemannad alla dagar. Du kan också maila chevran@jfst.se. Begravningsverksamhetens chef Anna Nachman, 0709-50 01 01, nås alla dagar utom under shabbat.

Vid SäkerhetshotOm du blivit utsatt för ett antisemitiskt hot ta gärna kontakt med vår säkerhetsavdelning: jss@jfst.se

Stöd vid antisemitismFörsamlingens kommitté finns till för att stötta dig som blivit drabbad av antisemitism. Kommittén består av erfarna advokater, jurister, psykologer och psykiatriker vars syfte är att stötta och hjälpa dig. Läs mer här