Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Bli politiker

Som medlem i Judiska Församlingen kan du engagera dig politiskt i något av våra partier. Det finns för närvarande fyra politiska grupper att välja mellan. För att komma i kontakt med representanter för de olika politiska grupperna eller få partiprogram går det bra att kontakta info@jfst.se eller att vända sig till respektive grupps hemsida: Judisk Enhet, Judisk Mångfald, Judisk Samling och Judisk Framtid.