Omskärelse & namngivning

För omskärelse/brit mila kontakta Maynard Gerber, tel. 0707-557 061 eller Simeon Scheiman (mohel, kirurg) simeon.scheiman@gmail.com , tel. 073-630 36 40.

För namngivning/simchat bat i Stora synagogan kontakta Bengt Mosesson.

För namngivning/simchat bat i ortodox synagoga kontakta oss. 

För namngivning/simchat bat med Sukkat Shalom (Progressiv Judendom i Stockholm) kontakta info@progjud.se.

Läs mer om hur det går till här.

Priser för brit mila

Båda föräldrarna är församlingsmedlemmar        0 kr
En förälder är församlingsmedlem  5 000 kr
Ingen förälder är församlingsmedlem 10 000 kr

 

Priser för namngivning

Båda föräldrarna är församlingsmedlemmar       0 kr
En förälder är församlingsmedlem    500 kr
Ingen förälder är församlingsmedlem 1 000 kr