Jubileumsåret 2025

År 1775 gav Gustaf III den invandrade juden Aaron Isaac av Mecklenburg tillåtelse att starta Sveriges första judiska församling. År 2025 firar vi därmed 250 år av svenskt judiskt liv.

Judiska centralrådet i Sverige har startat ett projekt med arbetsnamnet Jubileumsåret 2025.

Under hela 2025 kommer aktiviteter att genomföras på många platser i Sverige. En bredd av aktörer är engagerade och kommer att uppmärksamma jubileet. Skolor, teatrar, museer, bibliotek, kulturhus, universitet och högskolor, studieförbund, förlag, föreningar och många fler kommer att skapa event.

Projektet Jubileumsåret 2025 vill, med inspiration från Kulturnatten samla så många event som möjligt under ett gemensamt paraply. Det betyder att projektet inte producerar event, det gör varje organisation/person själva. Projektet samordnar och kommunicerar samlat alla aktiviteter som planeras. En hemsida för jubileumsåret kommer att lanseras under hösten 2025. Via hemsidan kommer alla evenemang i hela Sverige kunna överblickas med länk till arrangör för mer information, boka biljett m.m.

Det arbetas för fullt med att informera och planera inför 2025. Ett litet projektteam arbetar för att engagera så många som möjligt att uppmärksamma jubileet och inspirera till aktiviteter under 2025.

Under hösten 2024 kommer fyra informationsträffar att genomföras för alla som vill veta mer. Två av träffarna är online och två är på plats i Stockholm. Information om träffarna kommer att ligga i församlingens kalender fr.o.m. 15 augusti 2024. 

Vill du ha kontakt med oss? Har du frågor? Maila oss på info@judisktliv.se