Judar och landet Israel

Det finns lika många relationer till Israel som det finns judar så det är svårt att ge en enhetlig bild av judars relation till Israel. Men eftersom Israel är det enda judiska landet i världen har de flesta judar en speciell relation till landet. För över 2000 år sedan spreds judar över världen från Israel. Trots att man bodde utanför Israel, i diasporan, fortsatte det judiska folket att drömma om att återvända till Israel och Jerusalem. 

Det judiska folket har alltid haft en längtan och en strävan att återvända hem. Judiska helger och böner har oftast en koppling till landet Israel. Kopplingen finns både i när judiska helger infaller under året (sukkot exempelvis, firas när det är skördetid i Israel). Bibeltexterna och böner innehåller ofta referenser till Jerusalem och Israel.  

De flesta judiska familjer och släkter utanför Israel har nära vänner och anhöriga som bor i Israel. För många judar finns det därför även personliga band utöver religösa eller nationella. 

Judar ofta har både religös och personlig koppling till Israel, men det är bara israeliska medborgare som röster i israeliska val. Judar i Sverige och andra delar av världen är därför självklart inte ansvariga för Israels politik. 

Om du vill flytta till Israel och behöver ett intyg på att du är jude, ett alijaintyg, kan du ansöka om det här.