Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda minst tom 30 april,  gudstjänster är inställda minst tom 20 april. 

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Judar och landet Israel

Det finns lika många relationer till Israel som det finns judar så det är svårt att ge en enhetlig bild av judars relation till Israel. Men eftersom Israel är det enda judiska landet i världen har de flesta judar en speciell relation till landet. För över 2000 år sedan spreds judar över världen från Israel. Trots att man bodde utanför Israel, i diasporan, fortsatte det judiska folket att drömma om att återvända till Israel och Jerusalem. 

Det judiska folket har alltid haft en längtan och en strävan att återvända hem. Judiska helger och böner har oftast en koppling till landet Israel. Kopplingen finns både i när judiska helger infaller under året (sukkot exempelvis, firas när det är skördetid i Israel). Bibeltexterna och böner innehåller ofta referenser till Jerusalem och Israel.  

De flesta judiska familjer och släkter utanför Israel har nära vänner och anhöriga som bor i Israel. För många judar finns det därför även personliga band utöver religösa eller nationella. 

Judar ofta har både religös och personlig koppling till Israel, men det är bara israeliska medborgare som röster i israeliska val. Judar i Sverige och andra delar av världen är därför självklart inte ansvariga för Israels politik. 

Om du vill flytta till Israel och behöver ett intyg på att du är jude, ett alijaintyg, kan du ansöka om det här.