Alijaintyg inför flytt

Om du vill flytta till Israel och behöver ett intyg på att du är jude kan du få hjälp med det via oss.
Kostnaden är gratis för medlemmar och 1 800 kr för icke medlemmar. 

Bevisbördan ligger hos den sökanden, skicka med (även kopior) så som:

  • Medlemskap i judisk församling (om annan än Stockholms Judiska Församling)
  • Ketuba (egen, eller föräldrars eller far- eller morföräldrarna)
  • Eventuellt konverteringsintyg
  • Dokumentation av begravning av föräldrar, far- morföräldrar på judisk begravningsplats
  • Eller andra dokument där judisk etnicitet anges/framgår

OBS! DNA-test som t ex Ancestry.com eller liknande har ingen beviskraft i dessa ärenden.

Kontakta rabbin Mattias Amster eller rabbin Ute Steyer.