Skilsmässotjänster (get)

Kontakta oss för gett genom traditionell Beit Din, eller rabbin Ute Steyer för "get" genom Masorti Beit Din. Get erbjuds till självkostnadspris dock max 5 000 kr/ person för medlem och 15 000 kr/person för icke medlem.