Släkt- och personforskning

För att kunna ta del av Judiska Församlingens arkiv i Riksarkivet behöver du tillstånd att ta del av våra handlingar. Du söker om tillstånd genom blanketten nedan. När du fyllt i blanketten skickas den till Riksarkivet som kontrollerar ansökan och begär vid behov in kompletterande uppgifter eller bilagor. Riksarkivet skickar därefter ansökan vidare till Judiska Församlingen i Stockholm. Efter beslut skickar Judiska församlingen tillståndet till Riksarkivet med kopia till sökande.

Ansökan skickas till Riksarkivet i god tid innan forskningen vid Riksarkivet ska påbörjas. Skicka ansökan via post eller email till Riksarkivet.

Postadress:
Riksarkivet
Box 7223
187 13 TÄBY

email: riksarkivet@riksarkivet.se

Blanketter för tillstånd/Applications for permissionAnsökan om tillstånd för släktforskning
Application for permission to access the records of the Jewish Community in Stockholm in the Swedish National Archives (genealogy)
Ansökan om tillstånd för vetenskaplig forskning.
Application for permission to access the records of the Jewish Community in Stockholm in the Swedish National Archives (scientific)
Om du väljer att fylla i blanketten i Word fyller du i de gråmarkerade fälten.

Övrig informationKontakta Riksarkivet i god tid innan ditt första besök på Riksarkivet i Arninge. Om du inte bor i närheten av Stockholm kan Riksarkivet även göra efterforskning i arkivet mot betalning. Om forskningen omfattar handlingar yngre än 90 år rörande enskilds personliga förhållanden ska förbehåll skrivas under innan forskning påbörjas vid Riksarkivet. Utöver vad som står i församlingens tillstånd, gör Riksarkivet en särskild granskning om efterfrågat material är av så integritetskänsligt natur att det inte kan lämnas ut. Även om Judiska Församlingen i Stockholm beviljat tillstånd till kopiering/digitalfotografering/skanning kan Riksarkivet besluta att handlingar inte får reproduceras, om de är av särskilt integritetskänslig natur eller omfattas av upphovsrätt. Kontaktuppgifter till Riksarkivet finns på www.riksarkivet.se Judiska Församlingens i Stockholm arkivförteckning finns på www.nad.riksarkivet.se