Bröllops & vigseltjänster

Vi erbjuder judisk traditionell eller konservativ vigsel med rabbin/kantor samt borgerlig vigsel med judisk vigselförrättare. Vid behov kan man låna vår chuppa och köpa ketuba av oss.

Skicka en vigselförfrågan eller kontakta oss med bröllopsfrågor: info@jfst.se.

Om du vill veta mer om hur ett judiskt bröllop går till läs mer här.

Priser vigsel

Båda är församlingsmedlemmar         0 kr
En är församlingsmedlem  7 500 kr
Ingen är församlingsmedlem 15 000 kr

 

Vigselförrättare utsedda av Judiska Centralrådet Judiska Centralrådet har utsett ett antal vigselförrättare med vigselrätt i Sverige. Samtliga vigselförrättare viger ett par där båda är judar. Vissa vigselförrättarna viger par där en part är jude och medlem i en församling samt samkönade par. Kontakta respektive församling för närmare information.

Vigselförrättare  Ort Båda parter är judar enligt halacha Ena parten är jude och denna är medlem i en församling Samkönade, båda parter är judar och medlemmar i en församling Samkönade, ena parten är jude och denna är medlem i en församling
Mattias Amster Stockholm x      
Maynard Gerber Stockholm x x x x
Chaim Greisman Stockholm x      
Isak Nachman Stockholm x      
Morton Narrowe Stockholm x      
Ute Steyer Stockholm x   x  
Lena Posner Körösi Stockholm x x x x
Peter Borenstein Göteborg x      
Benjamin Gerber Göteborg x   x  
Leon Perlman Göteborg x      
Sonja Gelvan Malmö x x x x
Rebecca Lilian Malmö x x x x
Shneur Kesselman Malmö x      
Böjde Lexner Köpenhamn x      
Jakob Ceder Hela Sverige x x x x
Ingrid Lomfors   x x x x