Bröllop & vigsel

Ett traditionellt judiskt bröllop är fullt av ritualer som symboliserar relationen mellan man och fru, såväl deras åtaganden mot varandra som mot det judiska folket.  

Det är tradition att brudgummen (chatan) och bruden (kallah) inte träffas under veckan före bröllopet. Detta för att öka förväntningen och spänningen inför bröllopet. 

Vissa utför badeken, det innebär att brudgummen täcker bruden med en slöja. När Jakob gifte sig med Rakel upptäckte han på bröllopsmorgonen att kvinnan bakom slöjan var hennes syster Lea. Under bröllopsceremonin försäkrar sig därför brudgummen att det är rätt kvinna han gifter sig med innan han täcker bruden med slöjan. Slöjan symboliserar också att oavsett hur attraktiv bruden än är så är det personens själ och karaktär som är viktigast. 

Själva bröllopsceremonin äger rum under chuppan (bröllopsbaldakinen), en symbol för hemmet som det nya paret kommer att bygga tillsammans. Den är öppen mot alla sidor, precis som Abrahams och Sarahs tält var öppet på alla sidor för att välkomna gäster. Chuppan kan stå utomhus som en åminnelse av att Gud sa till Abraham att hans barn skulle bli "lika många som stjärnorna på himlen" men det går lika bra att ha chuppan inomhus. Brudparet eskorteras vanligtvis till chuppan av sina respektive föräldrar. Under chuppan går bruden sju varv runt sin blivande man. Precis som världen skapades på sju dagar så bygger bruden genom sitt cirklande upp parets nya gemensamma värld. Därefter ställer sig kallah på chatans högra sida och den del av ceremonin som kallas kiddushin börjar.  

Den som förrättar bröllopet, ofta rabbinen eller kantorn, säger välsignelsen över vinet och trolovningsvälsignelserna och vigselparet dricker från en bägare vin. Vinet symboliserar äktenskapets helighet.  

En viktig del i bröllopsceremonin är att brudgummen ger bruden en ring. Enligt Talmud så kan ett äktenskap instiftas genom att ett värdefullt objekt lämnas över av mannen och accepteras av kvinnan. Det är brukligt att detta värdefulla objekt är en ring (Enligt traditionen ska det vara en enkel guldring utan stenar för att symbolisera en perfekt cirkel utan början eller slut). Chatan tar ringen i sin hand och i åsyn av två vittnen säger han (på hebreiska) "du är nu trolovad till mig enligt Moses och Israels lag". Sen placerar han ringen på kallahs högra pekfinger.  

Därefter följer läsningen av ketubah (bröllopskontraktet), som är författat på arameiska. Kontraktet går igenom mannens olika skyldigheter gentemot sin fru. Dokumentet skrivs under av två vittnen. Ketubahn är brudens ägodel och sätts upp i hemmet bakom glas och ram.  

Nu följer den del av ceremonin som kallas Nissuin.

Under Nissuin läser rabbinen Sheva brachot (Sju välsignelser) läses av rabbinen (eller olika familjemedlemmar) över en bägare vin. Brachoten är tacksägelser till Gud och böner att brudparet ska förenas för evigt i paradiset och att Templet ska återuppbyggas. Sedan dricker brudparet från bägaren.  

Ett glas placeras därefter på golvet och chatan krossar det med sin fot. Detta symboliserar sorg över Templets förstörelse. Bröllopsceremonin är nu över och alla ropar "mazal tov", grattis! 

Därefter är det vanligt att brudparet eskorteras till cheder yichud (privat rum), och lämnas där ensamma i några minuter. Detta betecknar deras nya status som make och maka och deras nya liv tillsammans. Därefter börjar den stora festen med sång, dans, mat och glädje. Efter maten läses Sheva brachot ännu en gång över vinet. 

 

Våra tjänster för bröllop och vigsel