Så går konvertering till

Babylonska Talmud, Shabbat 146a "Rabbi Aha son till Raba frågade Rav Ashi: Hur är det med konvertiter? Fastän de inte var närvarande vid Sinai berget när Toran gavs – var deras ödesstjärnor närvarande, som det står skrivet, (5:e Moseboken 29:14-15) " Det är inte bara med er som jag sluter detta förbund med dess edsvillkor. Jag gör det både med dem som i dag står här tillsammans med oss inför Herren, vår Gud, och med dem som i dag ännu inte finns hos oss."

Maimonides, Mishne Tora, Hilkhot Teshuva 3:4 "Rättvisa icke-judar har en plats i den kommande världen."


Judendomen är inte missionerande och har inget frälsningsanspråk. Du som vill konvertera ombeds att noga överväga sitt beslut. Går du med tankar på att konvertera så måste du först och främst förstå att bli jude inte enbart är att bekänna sig till en annan tro. Att vara jude är att också bli del av en kultur, en historia, ett öde.

Det är därför en gradvis och ganska lång process som går ut på att man över tiden anammar en ny kulturell, religiös, etnisk och historisk identitet. Det är därför som rabbinerna redan för över 2,000 år sedan var mycket angelägna om att en person måste vara seriös i sin önskan att konvertera och inte ha några baktankar.

Konverteringsprocessen transformerar en person och kan vara en omvälvande upplevelse. En konvertering kan även påverka konvertitens biologiska familj, vänner och bekanta. Rabbiner är därför mycket noggranna med att försäkra sig om att den som önskar konvertera är medveten om detta.

En person som vill konvertera bör lära sig så mycket som möjligt om judendomen, de speciella krav som ställs i form av budorden (mitsvot) t.ex. vad det gäller matregler, firandet av högtider och shabbat, om judisk kultur, historia etc. En bra början är att läsa böcker om judisk historia och traditioner, och att lära känna judar. Det går generellt bra att besöka en gudstjänst i en synagoga, ofta behöver du bara anmäla dig några dagar i förväg.

Börja lära dig om judendomen på egen hand, läs några kurser i judendom och hebreiska (t.ex. på Paideia Folkhögskola), knyt kontakter med judar och delta vid gudstjänsterna i synagogan ett flertal fillfällen - du kanske upptäcker att räcker. Men om du fortfarande känner en stark längtan att konvertera kan det då vara tillfälle att leta reda på en rabbin för att inleda ett samtal om konvertering. Rabbinen kommer sedan, med utgångspunkt i din bakgrund och dina kunskaper, bedöma om det kan vara läge att titta närmare på en möjlig konvertering och hur du bör fortsätta. Ibland kan det betyda att du hänvisas till en annan rabbin som passar bättre, ibland kan en rabbin avråda dig från att konvertera. Det finns skillnader i vad som förväntas av en potentiell konvertit beroende på rabbinens individuella syn men också vilken inriktning inom judendomen rabbinen tillhör.

Det förväntas att en person som vill konvertera blir en del i den judiska gemenskapen. Detta innebär att komma regelbundet på gudstjänster på shabbat och chagim (judiska helgdagar). Under konverteringsprocessen fördjupar du dina kunskaper om judendom, fortsätter samtalen med din rabbin och börjar bli mer hemma i den judiska världen. Du börjar att hålla kosher (följer de speciella matreglerna), hålla shabbat och uppfylla fler och fler av de andra mitsvot (de religiösa påbud). När du har kommit långt på denna resa kommer rabbinen att rekommendera att du möter en Bet Din, en rabbinsk domstol. Den formella konverteringen består av flera steg: brit mila, omskärelse, (endast för män), ett samtal med Bet Din, den rabbinska domstolen, som består av tre rabbiner och som samtalar med dig om din önskan att bli jude och där de bedömer om du anses vara redo, och slutligen besöket i det rituella badet (mikva). I samband med mikva-badet förkunnas det nya judiska namnet som du har valt. Från och med detta ögonblick räknas du som jude. En konvertering kan aldrig göras ogjort. En gång konverterad förblir du jude resten av ditt liv. 

Under hela processen är det mycket viktigt att hålla kontakt med din familj och förklara varför du är intresserad av att konvertera och hur det kommer att påverka relationerna med familj, släkt och vänner. Ofta finns det mycket oro bland familj och vänner inför ett sådant beslut och det är viktigt att förklara att du inte kommer att överge eller distansera dig från din familj.

Det är en mitsva (ett religiöst påbud) för en konvertit att hedra sina föräldrar på samma sätt som för en person som föddes som jude.

Hela processen tar minst ett år men det är inte ovanligt att det tar betydligt längre. Det är en individuell process och människor är olika och befinner sig i olika skeenden i livet. Kort sagt: En konvertering är en evolution, inte en revolution.

Det kan tillkomma kostnader för en konvertering, kontakta Bengt Mosesson för exakt pris.  

Kontakta rabbin Ute Steyer för masorti (konservativ) konvertering.

Kontakta rabbin Mattias Amster för en ortodox konvertering.

Kontakta rabbin Rebecca Lillian för en progressiv konvertering.