Ansök om medlemskap

Uppgifterna i denna ansökan kommer att användas av Judiska Församlingen i dess medlemsregister för adressering och beräkning av medlemsavgift enligt församlingsstadgans kap 2 §§ 5–8 samt för att kontakta Dig vid behov.

Vi ber Dig notera att Judiska Församlingens definition av vem som är jude ur medlemsperspektiv är skilt från definitionen av vem som i religiöst hänseende betraktas som jude. Medlemskap medför således inte automatiskt fulla religiösa rättigheter. I Stockholm reglerar varje synagoga vad som gäller. Vad som äger giltighet i Stockholm godkänns dock inte automatiskt i den judiska världen.

Konverteringar gjorda av t.ex. konservativa rabbiner är inte godkända av överrabbinatet i Israel eller i ortodoxa församlingar/synagogor.

Till medlem i Judiska Församlingen i Stockholm kan den upptas som:

är son/dotter till judisk mor eller far
har konverterat för erkänd rabbin
Till associerad medlem kan den upptas som:

inte uppfyller ovan kriterier men som är sammanboende/gift med medlem i församlingen.
Ladda ner Judiska Församlingen i Stockholms stadgar (PDF)

Vid frågor om ovanstående kontakta Judiska Församlingen på tel 08-587 858 23, e-post: medlemsavgifter@jfst.se

 

Medlemsansökan

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.


Kompletterande information


Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.