Varför bli medlem?

  • Du vill att det ska finnas ett judiskt liv i Sverige och att det finns en organisation som tillvaratar judiska intressen i samhället
  • Du vill att det ska finnas ett rikt judiskt utbud av kultur
  • Du vill att den judiska gruppen ska kunna leva tryggt här
  • Du vill att det ska finnas en judisk organisation som är engagerad i kampen mot antisemitism och annan rasism
  • Du vill att det ska finnas ett religiöst judiskt utbud som tillfredsställer alla önskemål/behov
  • Som medlem erhåller du efter två års medlemskap fullständiga medlemsförmåner. Medlemspris för begravning erhålles dock först efter 5 års medlemskap.