Vanliga frågor om medlemskap

Vad händer om jag inte betalar mina fakturor?För att ha rätt till medlemsförmånerna gällande följande tjänster: brit mila, bar/bat mitsva, användning av mikve, begravning, Glämsta lägerverksamhet, lokalhyra och kurser gäller att alla dina medlemsavgifter (utom för innevarande år) ska vara betalda. Finns tidigare obetalda avgifter måste godkänd avbetalningsplan finnas för att få medlemsförmånen. I annat fall betalar du samma pris som en icke-medlem.

Om en av ovannämnda fakturerade tjänster (brit mila, bar/bat mitsva, användning av mikve, begravning, Glämsta lägerverksamhet, lokalhyra och kurser) har förfallit till betalning kan församlingen, efter en första påminnelse, skicka krav genom inkasso.

Villkor för medlemsrabatterna på församlingstjänster

Rabatterna för tjänster som församlingen tillhandahåller gäller för medlemmar som inte har några obetalda avgifter. Som ny medlem får man tillgodogöra sig rabatterna, men då gäller att man måste vara medlem i minst tre år efter utnyttjande av en tjänst. Avslutas medlemskapet dessförinnan, måste medlemmen erlägga mellanskillnaden mellan tjänstens kostnad och det man betalat i medlemsavgift.

Hur gör jag för att avsluta mitt medlemskap?Om du vill säga upp ditt medlemskap måste du enligt våra stadgar skriftligen anmäla detta. Så länge du inte har anmält önskan om utträde kvarstår du som medlem. Kontakta Agi Körösi för avslut av medlemskap. Vid begäran om utträde ska medlemmen erlägga medlemsavgift t o m det kvartal då man meddelar att utträde önskas.

Kan församlingen upphäva mitt medlemskap?Om du har någon obetald medlemsavgift, kommer vi – året efter att avgifterna har förfallit - att skicka dig tre påminnelser.  Regleras inte avgifterna på två av varandra följande verksamhetsår eller en avbetalningsplan har överenskommits, avslutas ditt  medlemskap i församlingen.

Övriga frågorMedlemmar med obetalda avgifter kan inte få förnyad inloggning till vår nya hemsida.  

För frågor rörande medlemsavgifter, medlemsfakturor och hantering av dina personliga uppgifter, kontakta Agi Körösi.
För övriga frågor och funderingar kring ditt medlemskap kontakta info@jfst.se.