Medlemsavgiften

Församlingsavgiften debiteras sedan 2022 i enlighet med skala:

Så beräknas medlemsavgiften

Viss möjlighet till nedsättning av medlemsavgiften finns, kontakta Agi Körösi för mer information.