Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda minst tom 30 april,  gudstjänster är inställda minst tom 20 april. 

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Medlemsavgiften

Ny medlem, som fyller 30 år under inträdesåret eller är äldre, erlägger en årsavgift om högst den av fullmäktige beslutade minimiavgiften, som f.n. uppgår till 2.000 kr. Det kvartal man inträder erläggs ingen avgift - för kommande kvartal betalar man 25 % av minimiavgiften per kvartal.

Detta innebär att ny medlem betalar följande årsavgift:

  • inträde under januari - mars  1.500 kronor
  • inträde under april - juni: 1.000 kronor
  • inträde under juli - september: 500 kronor
  • inträde under oktober - december: 0 kronor inträdesåret och 2.000 kr nästkommande år eller det belopp som det året blir den beslutade minimiavgiften.

För dig som är mellan 21 och 26 år är avgiften för helår 500 kr. För dig som är mellan 27 och 30 år gäller vår avgiftstrappa för ungdomar.

Församlingsavgiften för associerade medlemmar är rabatterad och har satts till hälften av den avgift som en ordinarie medlem betalar. Minimiavgiften är dock alltid 1 000 kronor.

Så beräknas medlemsavgiften

Viss möjlighet till nedsättning av medlemsavgiften finns, kontakta Agi Körösi för mer information.