Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda minst tom 30 april,  gudstjänster är inställda minst tom 20 april. 

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Associerat medlemskap

Ladda ner ansökan om associerat medlemskap här. 

En person som lever i ett parförhållande med ordinarie medlem och som är skriven på samma adress som en medlem i Judiska församlingen i Stockholm kan bli associerad medlem. Den här typen av medlemskap innebär nya möjligheter för den partner som inte är jude att delta i församlingens verksamhet. Man kan nu delta i församlingens inre verksamhet på lika villkor som övriga medlemmar.
Dock finns vissa begränsningar för associerade medlemmar, då man inte har rösträtt till församlingens fullmäktige och inte kan bli vald till församlingens fullmäktige eller styrelse. Det associerade medlemskapet ger inte heller religiösa rättigheter.

När det gäller den lägre kostnad för begravning som en ordinarie medlem betalar efter fem års medlemskap, är detta inte tillämpligt för associerade medlemmar eftersom denna typ av medlemskap är nytt. Under de första fem åren kommer därför den lägre kostnaden att gälla även för nytt associerat medlemskap. Som associerad medlem erhåller du samma rabatter som övriga medlemmar.