Associerat medlemskap

Ladda ner ansökan om associerat medlemskap här. 

En person som lever i ett parförhållande med ordinarie medlem och som är skriven på samma adress som en medlem i Judiska församlingen i Stockholm kan bli associerad medlem. Den här typen av medlemskap innebär nya möjligheter för den partner som inte är jude att delta i församlingens verksamhet. Man kan nu delta i församlingens inre verksamhet på lika villkor som övriga medlemmar.
Dock finns vissa begränsningar för associerade medlemmar, då man inte har rösträtt till församlingens fullmäktige och inte kan bli vald till församlingens fullmäktige eller styrelse. Det associerade medlemskapet ger inte heller religiösa rättigheter.

När det gäller den lägre kostnad för begravning som en ordinarie medlem betalar efter fem års medlemskap, är detta inte tillämpligt för associerade medlemmar eftersom denna typ av medlemskap är nytt. Under de första fem åren kommer därför den lägre kostnaden att gälla även för nytt associerat medlemskap. Som associerad medlem erhåller du samma rabatter som övriga medlemmar.