Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Nyheter

Bnei mitsvaprogrammet för flickor som fyller 11 och pojkar som fyller 12

Fyller din dotter 11 eller din son 12 snart? Då är de välkomna till församlingens bnei mitsvaprogram, där de kan lära sig judiska traditioner, hebreiska och haftaraläsning och fira shabbat tillsammans. Programmet pågår under två terminer och startar hösten 2020. Om ditt barn ska fira sin bnei mitsva i någon av våra synagogor men inte… Läs mer

Karantänkommentarer av Malin Niasell

Se alla karantänkommen… Läs mer

Maynard föreläser "Lite om Bibeln"

Se alla Maynards föreläsn… Läs mer

Karantänkommentarer av Simon Gärdenfors

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av David Lexner

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer av Sara Sommerfeld

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer av David Waldfogel

Se alla karantänkommen… Läs mer