Gripanden i Danmark föranleder ingen förändring av församlingens arbete

Under torsdagen greps tre personer i Danmark misstänkta för förberedelse till terrorbrott. Enligt SVT misstänker dansk polis samband till ett kriminellt nätverk. Dansk polis kommer framöver att vara mer närvarande i offentliga rum, särskild i Köpenhamn och omkring bland annat judiska lokaler.
I den kontakt som Judiska församlingen i Köpenhamn haft med den danska polisen har det inte framkommit något om ett konkret hot mot judiska mål i Danmark. Beslutet att öka säkerheten och synligheten ska ses som en preventiv åtgärd och skälig försiktighet. Den danska polisen och PET, deras motsvarighet till Säpo, understryker att det även fortsättningsvis bedöms som säkert att besöka judiska institutioner.
JSS har en ständig dialog med polisen. Hotnivån har inte förändrats och Judiska församlingen i Stockholm fortsätter med verksamheten som vanligt.