Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Nyheter

Karantänkommentar av Rotem Geffen

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Margarete Nudel

Se alla karantänkommen… Läs mer

Helena Trus läser ur sin bok ”Ett kilo socker”

Varje söndag läser en judisk författare ett stycke för oss
Karantänläsning nr 1: Helena Trus läser ur sin bok ”Ett kilo socker”.
Läs mer

Karantänkommentar av Aron Flam

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Estrid Kjellman

Se alla karantänkommen… Läs mer

Dikter & Dip del 1 -2

Dikter & Dip del 1 Dikter & Dip del 2 … Läs mer

Karantänkommentar av Fabian Arnheim

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Ingrid Lomfors

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av familjen Vider

Idag är det jom haatsmaut, Israels självständighetsdag. Idag fyller Israel 72 år. Se alla karantänkommen… Läs mer