Extra nyhetsbrev - Med anledning av kriget i Ukraina

Det är snart tre veckor sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det är över 2,5 miljoner människor på flykt hittills, främst barn och kvinnor, däribland även många judar. Det har varit väldigt intensiva veckor, med många insatser genomförda, påbörjade och planerade.

Behovet av humanitärt stöd ökar i takt med att kriget mot Ukraina fortsätter. Därför inleder vi nu en stor insamling av förnödenheter som vi kommer leverera till krigsdrabbade flyktingar. Judiska Församlingen har upprättat ett nära samarbete med hjälporganisationer på plats vid gränserna. Dessa har givit oss listor på vilka förnödenheter som behövs och säkerställer att det vi överlämnar hamnar hos rätt mottagare.

Från onsdag 16 mars till söndag 20 mars, kommer vi att ha volontärer som bemannar en lagerlokal i Frihamnen där vi kommer att ta emot, sortera, packa och därefter transportera allt som skänks. Du hittar mer information om adress, tider och exakta behov på länken nedan. Observera att vi vänligt men bestämt ej kommer ta emot saker som ej finns med på behovslistan.

Från idag finns det även en telefon och mail för alla frågor som rör enskilda flyktingärenden. Vänligen maila ukraine@jfst.se eller ring +46 (0) 8-58 78 58 80.

Det finns även fortsatt en orostelefon för samtliga medlemmar som har ett behov att tala med någon, med anledning av kriget. Telefonnummer +46 (0) 8-58 78 58 40.

Vi är oerhört rörda och tacksamma för den enorma uppslutning som våra fina medlemmar visat. Över 250 personer har anmält intresse att hjälpa till med allt ifrån husrum till mat, logistik, förnödenheter, tolkning, barnpassning, arrangera shabbatmiddagar och mycket mer. Vi gör nu en större insats i att kategorisera samtliga volontärer samt engagera och återkoppla snarast möjligt. Behovet av volontärer kan komma att öka, så anmäl er gärna här.

Slutligen vill vi påminna om vår insamling för krisstöd. Alla ekonomiska bidrag, stora som små behövs och gör stor skillnad. Swisha till: 123 001 8549 eller använd Bankgironr: 806-9486. Märk betalningen med: ”Krisstöd”.

Stort tack för er generositet!
Lena Posner-Körösi Ordförande, i samarbete med Krisgruppen

Läs mer om insamlingen här

Бюллетень 7 по случаю войны на Украине

Прошло почти три недели с тех пор, как Россия вторглась на Украину. На данный момент в бегах находится более 2,5 миллионов человек, в основном дети и женщины, в том числе многие евреи. Это были очень напряжённые недели, было предпринято много важных решений, начато много работ и запланировано множество действий на ближайшее будущее.

Потребность в гуманитарной помощи возрастает по мере продолжения войны. Поэтому мы организуем сбор припасов, которые мы доставим пострадавшим от войны беженцам.

Еврейская община наладила тесное сотрудничество с организациями помощи на границе. Они дали нам списки того, что необходимо. Также даны гарантии что то, что мы соберём и передадим, попадет к беженцам.

Сбор вещей будет проводиться с помощью наших добровольцев со среды по воскресенье (16-20/3) во Frihamnen, по адресу Frihamnsgatan 9. Информацию о месте склада, часов сбора, и список потребностей можно найти на нашей странице.

С сегодняшнего дня открыт телефон и электронная почта, для тех у кого есть любые вопросы по поводу беженцев. +46858785880, ukraine@jfst.se.

Мы чрезвычайно тронуты и благодарны за огромную поддержку, оказанную членами нашей общины. Около 250 человек проявили интерес к помощи с жильем, едой, логистикой, предметами первой необходимости, устным переводом, присмотром за детьми и многим другим.

Сейчас мы прилагаем большие усилия чтобы организовать всех добровольцев. Скоро нам может понадобиться ещё больше людей, поэтому смело регистрируйтесь по ссылке.

Наконец, мы хотели бы напомнить вам о нашем сборе финансовых средств для поддержки этого аппарата. Все финансовые дары, в любых размерах очень необходимы и имеют большое значение. Swisha: 123 001 8549 или переведите средства на Bank-Giro: 806-9486. Отметьте платеж: "Krisstöd"

Большое спасибо за вашу щедрость!

Lena Posner-Körösi,

Председатель общины в сотрудничестве с группой по кризиса