Nyheter

Insamlade förnödenheter delas ut vid gränsen mellan Ukraina och Polen

Måndag 28 mars anlände Stockholms Judiska Församlings insamling av förnödenheter till Polen. Dessa blev fördelade till flyktingar runt om i Polen. Det var totalt 700 kartonger med en vikt på strax under 10 ton av förnödenheter som anlände. Det var med stor tacksamhet som det togs emot och styrelseledamot Jonathan Körösi åkte med ner till… Läs mer

Ett tack från Morton Narrowe i samband med firandet av hans 90årsdag

Jag blev glad och oerhört rörd av alla presenter, gratulationer och donationer till Narrowefonden och andra förtjänstfulla organisationer i samband med min 90 årsfirande. Uppslutningen blev så stor att jag inte kan skriva till var och en för att tacka, som jag gärna skulle önska göra. Ta dessa rader personligt. I min festpredikan skildrade jag… Läs mer

Predikan 19 mars 2022 av överrabbin emeritus Morton Narrowe

I. När jag var barn i slutet av 1930 talet var jag förtjust i de radioprogram som handlade om cowboys och detektiver. I mitten av 40 talet, som tonåring, tyckte jag särskilt mycket om ett judiskt program som hette The Eternal Light som handlade om judendomen, judisk historia och ofta om viktiga och inflytelserika män… Läs mer

Extra nyhetsbrev - Med anledning av kriget i Ukraina

Det är snart tre veckor sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det är över 2,5 miljoner människor på flykt hittills, främst barn och kvinnor, däribland även många judar. Det har varit väldigt intensiva veckor, med många insatser genomförda, påbörjade och planerade. Behovet av humanitärt stöd ökar i takt med att kriget mot Ukraina fortsätter. Därför inleder vi… Läs mer

Från församlingens ordförande 10 mars

Kriget i Ukraina är inne på sin andra vecka och över 2 miljoner människor är på flykt. Medan stora hjälpinsatser görs i grannländerna av både internationella och judiska organisationer, förbereder vi oss i Stockholm och Norden på att ta emot flyktingar. Några har redan anlänt. För att vara rustade i detta skede av kriget har… Läs mer

För dig som känner stark oro pga kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina berör oss alla. Vi påverkas av allt det lidande som drabbar människor i krigsområdet och som tvingas fly från sina hem, lämna kvar anhöriga och gå en osäker framtid till mötes. Kriget berör hela befolkningen i Ukraina, oberoende av ålder, etnicitet eller religionstillhörighet. Även om våra judiska systrar och bröder i Ukraina… Läs mer

Dvar torah - special om Ukraina och Purim av rabbin Ute Steyer

Läs rabbin Ute Steyers dvar torah pekudei 5782 Moshe, Putin, Ukraina och Ester HÄR.… Läs mer

Uppdatering - Församlingens arbete i samband med kriget i Ukraina

Kära medlemmar, Så har 1,5 vecka förflutit sedan Ryssland inledde sitt angreppskrig mot Ukrainas befolkning. Miljoner människor är på flykt och flertalet av dem väntas till EUs olika länder. Sedan senast har följande gjorts inom Församlingen för att förbereda för mottagande av flyktingar. Över 150 medlemmar/volontärer har anmält sig till Församlingen med erbjudande att hjälpa… Läs mer

Styrelsemedlem Jonathan Körösi i möte med Israels diasporaminister Nachman Shai

Jonathan Körösi sitter i Judiska Församlingens styrelse, där han har ett  specifikt ansvar för säkerhet och kris & katastrofberedskapen. Han träffade igår Israels diasporaminister Nachman Shai. De diskuterade antisemitism, judiskt liv i Stockholm och Sverige. Samt situationen just nu för judar i Ukraina och Ryssland.… Läs mer