Nyheter

Dvar torah - special om Ukraina och Purim av rabbin Ute Steyer

Läs rabbin Ute Steyers dvar torah pekudei 5782 Moshe, Putin, Ukraina och Ester HÄR.… Läs mer

Uppdatering - Församlingens arbete i samband med kriget i Ukraina

Kära medlemmar, Så har 1,5 vecka förflutit sedan Ryssland inledde sitt angreppskrig mot Ukrainas befolkning. Miljoner människor är på flykt och flertalet av dem väntas till EUs olika länder. Sedan senast har följande gjorts inom Församlingen för att förbereda för mottagande av flyktingar. Över 150 medlemmar/volontärer har anmält sig till Församlingen med erbjudande att hjälpa… Läs mer

Styrelsemedlem Jonathan Körösi i möte med Israels diasporaminister Nachman Shai

Jonathan Körösi sitter i Judiska Församlingens styrelse, där han har ett  specifikt ansvar för säkerhet och kris & katastrofberedskapen. Han träffade igår Israels diasporaminister Nachman Shai. De diskuterade antisemitism, judiskt liv i Stockholm och Sverige. Samt situationen just nu för judar i Ukraina och Ryssland.… Läs mer

Bli volontär, med anledning av kriget i Ukraina

Kära medlemmar, Låt mig inleda med att tacka alla för det stora engagemang som ni visar.Vi kommer redan nu att möjliggöra för medlemmar att anmäla intresse att hjälpa till. I detta nyhetsbrev och på församlingens hemsida kommer samtliga medlemmar ges möjligheten att logga in och fylla i ett kontaktformulär. Har du möjlighet att hjälpa till… Läs mer

Уважаемые члены общины

Уважаемые члены общины Позвольте мне начать с благодарности всем вам за большую поддержку и приверженность, которую вы проявляете.Уже, в настоящий момент, мы делаем возможным членам общины зарегистрировать заинтересованность в помощи нуждающимся.В этом обращении и также на веб-сайте общины всем будет предоставлена возможность заполнить контактную форму.Если у вас есть возможность чем-то помочь - не раздумывая зарегистрируйтесь… Läs mer

Med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina noterar Judiska Församlingen det stora engagemang som finns att vilja hjälpa till, inte minst alla de organisationer som nu samlar in pengar.Från Judiska Församlingens sida görs följande.Vi har en tät dialog med andra judiska församlingar och organisationer i Europa och Israel, samt med företrädare för judarna i Ukraina för… Läs mer

Ryssland och Ukraina

Kära församlingsmedlemmar,I natt har ryska trupper gått in i Ukraina. Församlingsledningen följer noga utvecklingen, samtidigt som vi har kontakt med andra judiska församlingar och organisationer runt om i Europa för att gemensamt vidta olika åtgärder om så skulle krävas.Lena Posner-Körösi, ordförande… Läs mer

Sophia Lamms porträtt upphängt i Sessionssalen

Judiska Församlingen har gett Judiska museet i uppdrag av att inventera dess konstsamling. Porträttet av Sophia Lamm hittades smutsigt och skadat i en vrå, och har nu restaurerats och fått ta plats bredvid porträttet av maken Aaron Levi Lamm. Sophia föddes i Stockholm 1788 med efternamnet Isacsdotter då hennes far var Jacob Isaac och hennes… Läs mer

Classification Systems for Jewish Libraries and Bibliographies – Philosophy, Warrants and Relation to non-Jewish Bibliographic Practice

Ta del utav ett konkret resultat av den forskning som, möjliggjord av bland annat församlingens medlemmar, har bedrivits om judiska biblioteket och dess samlingar. Fritt tillgänglig vetenskaplig artikel av biblioteksprofessor Joacim Hansson om bland annat Judiska biblioteket i Stockholms unika klassifikationssystem. Teoretiskt samt väldigt intressant. Välkommen att läsa här.… Läs mer