Nyheter

Dvar Torah Parashat Yitro

Judisk identitet formas i det vardagliga, i framgångar och motgångar. Shabbat shalom och lyssna här. Önskar,Rabbi Ute Steyer    … Läs mer

Fordonshinder på Wahrendorffsgatan

Stockholms stad har beslutat att installera fordonshinder på Wahrendorffsgatan för att öka säkerheten vid Stora synagogan. Judiska församlingen ser mycket positiv på detta initiativ efter flera år av påstötningar. ”Jag välkomnar denna satsning från Stockholms stad som kommer att kraftigt förbättra den fysiska säkerheten kring Stora synagogan. Alla som besöker våra verksamheter ska kunna känna… Läs mer

Rabbin Dr Moshe Edelmann z"l

Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att rabbin Dr Moshe Edelmann z"l har avlidit. Rabbin Edelman var rabbin i Stockholm mellan åren 1965 och 1967 och åter igen mellan åren 1993 och 1999 varefter han tjänstgjorde som rabbin i Finland. Rabbin Edelmann besatt en väldigt stor kunskap om de olika utmaningar som det innebär… Läs mer

Dvar torah för parashat Beshalach med rabbin Ute Steyer

Om konsten att lära sig tillit. Lyssna här.    … Läs mer

Ordförande Aron Verständigs tal under Förintelsens minnesdag 2021

Kära Överlevande, Mina Damer och Herrar, Varje år på denna dag samlas vi i en synagoga full till sista plats. Överlevande, deras anhöriga, församlingsmedlemmar, kungligheter, politiska ledare, diplomater och representanter från olika trossamfund samlas för att gemensamt minnas det värsta folkmord som någonsin ägt rum. I likhet med så mycket annat under de senaste året… Läs mer

Förintelsens minnesdag 2021

På den internationella minnesdagen onsdag den 27 januari klockan 18.30 högtidlighåller Judiska Församlingen i Stockholm minnet över Förintelsens offer genom ett program som både rymmer minnen och blickar mot framtiden.I närvaro av Hans Majestät konung Carl XVI Gustav och Hennes Majestät Drottning Silvia. På grund av den rådande pandemin kommer årets minnesceremoni att hållas utan… Läs mer

Policy för Judiska Församlingens avseende droger vid arrangemang som anordnas i Judiska Församlingens regi eller lokaler

· Inom Judiska Församlingen råder nolltolerans för bruk av narkotikaklassade droger vid arrangemang i Församlingens regi. · Arrangör eller person som anlitas av arrangör för evenemang, samt deltagare som misstänks vara påverkad av eller innehar narkotikaklassad drog, avlägsnas omedelbart från sitt uppdrag och pågående evenemang. · Vid misstanke om brott, kommer ärendet att överlämnas till… Läs mer

Välkommen att söka till Vasa Reals Judiska profil

Judiskt högstadium Vi strävar efter att genom kunskap och bildning ge våra elever en möjlighet att finna en egen judisk identitet. I en öppen, icke-religiös atmosfär får våra elever kunskap om det judiska folkets historia, nutid och traditioner såväl som om judisk tro och religiös praxis. Vi har inga speciella krav på förkunskaper när du… Läs mer

Dvar Torah för Parashat Bo med rabbin Ute Steyer

Israels Gud i episk showdown med de egyptiska gudarna Lyssna här… Läs mer

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen: 2021 års stipendium tilldelas Daniel Leviathan för hans arbete med projektet ”Förlorade röster – spåren av 1945 års räddade”

Daniel Leviathan tillägnas Micael Bindefelds pris till minnet av Förintelsen för sitt arbete att synliggöra 66 av de överlevande som anlände till Sverige med Röda Korsets aktion ”Vita båtarna” men som dog kort därefter av de sjukdomar och skador som åsamkats dem under Förintelsen. Daniel är sedan tidigare engagerad i judisk fortbildning. Han har givit… Läs mer