Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Nyheter

Karantänkommentarer av Rita Salamon

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Stefan Mehr

Se alla karantänkommentar… Läs mer

Jackie Jakubowski har avlidit 68 år gammal

Jackie Jakubowski har avlidit 68 år gammal efter längre tids sjukdom. Jakubowski var en väldigt viktig judisk röst i det svenska samhället under årtionden. Hans gärning har betytt oerhört mycket för den judiska gruppen i Sverige. Jakubowski var insiktsfull, skarp och orädd som författare och journalist och har bl.a. givit ut böckerna "Judiska prövningar och… Läs mer

Fira shavuot i hemmet

Material från Stora synagogan inför shavout Då vi i år inte kan samlas för en traditionell tikun lail shavuot kan du kan själv ordna en hemma med familjen eller några få vänner: del 1 är en kort beskrivning (med verserna från TaNaKh), del 2 är rabbinska texter och kommentarer från talmud, midrash och Zohar som… Läs mer

Kollo för födda 2005 arrangeras

Judiska Församlingens styrelse beslutade i april att ställa in sommarens kolloverksamhet. Bakgrunden till beslutet var information från Folkhälsomyndigheten att undvika lägerverksamhet med övernattning. Den 18 maj kom ny och mer detaljerad information från myndigheten som innebär att det är möjligt att ordna lokal lägerverksamhet i mindre grupper. Rekommendationen från ansvariga myndigheter är att dagkollo är… Läs mer

Karantänkommentar av Elie Kellerman

Se alla karantänkommentar… Läs mer

Karantänkommentar av Annika Herntroth-Rothstein

Se alla karantänkommentar… Läs mer

Karantänkommentar av Natalie Lantz

Se alla karantänkommentar… Läs mer