EU-UNDERSÖKNING OM ANTISEMITISM NU TILLGÄNGLIG

Den mest omfattande undersökningen om judars uppfattningar om och erfarenheter av antisemitism i EU är nu tillgänglig och kan genomföras via www.eujews.eu

Vi uppmuntrar dig verkligen att delta i undersökningen som är öppen för alla som är 16 år eller äldre och identifierar sig som judar.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) kommer att samla in och jämföra data från 13 EU-medlemsstater. Resultaten kommer att skapa underlag för nationella myndigheter och EU-institutioner i deras strävan att skydda judars grundläggande rättigheter, bekämpa antisemitism och främja judiskt liv i Europa.

Besök www.eujews.eu nu för att läsa mer om undersökningen och för att delta. EU:s byrå för grundläggande rättigheter och dess leverantörer säkerställer efterlevnad av alla dataskyddsregler vid insamling och analys av data.

Dela gärna undersökningslänken med familj och vänner – särskilt de som kanske inte är knutna till den organiserade judiska gemenskapen – för att säkerställa ett omfattande och brett deltagande.