Ordförande Lena Posner-Körösis tal under Förintelsens minnesdag 2023

Tal

Ers majestät, herr talman, Sveriges statsminister, representanter för Sveriges regering och riksdag, kära överlevanden

Dear ambassadors, distinguished guests, kära vänner

Ännu ett år har passerat, än en gång befinner vi oss i Stockholms vackra synagoga för att ihågkomma Förintelsens fasor, och befrielsen av Auschwitz för 78 år sedan.

Förintelsen, folkmordet på sex miljoner judar, var unik, och det är viktigt att framhålla detta när man uppmärksammar andra folk- och massmord.  

Alla nazismens offer var inte judar. Men alla judar var nazismens offer.

Det spelade ingen roll om de var gamla eller unga, vilka yrken de hade, om de var bosatta i Polen, Tyskland, Ungern, Frankrike, Danmark eller Norge (för att nämna några av alla de länder där judar bodde och deporterades). Målet var detsamma UTROTNING!

Vi lever i en tid där vi åter hör stöveltramp. Hatet mot oss judar har inte upphört, tvärtom är vi ständigt utsatta från såväl höger-populister och nazister som från islamister och vänsterradikala.

Genom att påminna om Förintelsen och dess både unika och universella karaktär kan vi gemensamt arbeta för ett samhälle som på allvar menar att hatet och våldet i vårt samhälle är oförenligt med de värderingar vi omfamnar, nämligen att alla människor är lika mycket värda.

Jag vill här idag, i namn av mina mördade farföräldrar och släktingar, men också som talesperson för Sveriges judar, understryka hur viktigt det är att fokusera på oss judar som lever.

I det perspektivet är vi glada för att förra regeringen tillsatte en utredning om att stärka judiskt liv i Sverige.

Vi är också glada för att den nya regeringen understryker såväl den utredningens betydelse som att man tar våra säkerhetsbehov på stort allvar, något vi idag fick veta att regering fattat beslut om vid dagens regeringssammanträde. TACK!

Vi behöver våra utbildningsinstitutioner, vi behöver kunna leva ett judiskt liv med allt vad det innebär och vi måste känna att samhället också tar ansvar för vår säkerhet.

Då kan vi fortsätta våga vara judar i de offentliga rummen och bidra till det demokratiska och inkluderande samhälle som Sverige är och vill vara.


Slutord

När vi lämnar synagogan passerar vi minnesmonumentet med

drygt 8000 namn. Det är namn på våra anhöriga som mördades under Förintelsen. Detta monument invigdes för 25 år sedan, i september 1998 av hans majestät Konungen och dåvarande statsminister Göran Persson.

Vid minnesmonumentet tar även stråket vid som knyter an till Raoul Wallenbergs Torg.

På så sätt minns vi också den svenske diplomaten och hjälten Raoul Wallenberg som räddade tusentals ungerska judar undan Förintelsen.

Jag ber samtliga att förbli sittande då drottningen nu ska lämna synagogan.

Tack!