Förhöjt säkerhetsläge

Med anledning av Säkerhetspolisens pressträff i dag om förhöjt säkerhetsläge i Sverige, från 3 till 4, ser församlingens Säkerhetsorganisation över våra rutiner. Vi har fortfarande inte något som visar på konkreta hot mot judiska objekt eller verksamheter. Vi följer utvecklingen mycket noga.

Detta kan komma att uppdateras snabbt, i sådant fall kommer det påverka verksamheter.