Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Nyheter

Karantänkommentar av Bernt Hermele

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Miriam Bagner

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Chaim Greisman

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Daniel Szpigler

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Ania Scheja

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Daniel Meisels

Se alla karantänkommen… Läs mer

Pressmeddelande: Centralrådet kritiskt till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Pressmeddelande Judiska Centralrådet har igår (11 maj) skickat in sitt remissvar rörande ”Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet" (SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning). Vi är starkt kritiska mot flera av de förslag som Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet lägger fram i sitt betänkande. Betänkandet innebär att det kommer bli mycket… Läs mer

Karantänkommentar av Anna Frey

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentar av Gabriel Itkes-Sznap

Se alla karantänkommen… Läs mer