Information med anledning av högerextrem aktion

Idag, onsdag den 30 november, hade Judiska Församlingen i Stockholm en välbesökt aktivitet i samarbete med Israels ambassad.

Samtidigt hade högerextremister en manifestation i Kungsträdgården för att uppmärksamma Karl XII:s dödsdag, 30 november. På plats i Kungsträdgården fanns polisen med piketbussar.

Deltagare från manifestationen tog sig därefter in på Wahrendorffsgatan och fotograferade vid våra grindar.
Församlingens säkerhetspersonal följde sina rutiner och hanterade situationen enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Vi vill med dessa rader tacka evenemangets besökare för visat tålamod då de tvingades stanna kvar till dess polisen eskorterat bort personerna.

Läs Polisens utlåtande om incidenten här.

Lena Posner Körösi             Hanna Halpern
Ordförande                         Generalsekreterare