Norrköpings synagoga utsatts för försök till mordbrand

Det är med stor bestörtning vi noterar att Norrköpings synagoga utsatts för försök till mordbrand natten till första kvällen chanuka. Tack och lov kom ingen till skada. Händelsen är polisanmäld. Judiska Centralrådet uppmanar beslutande instanser och ansvariga politiker i Norrköping att skyndsamt vidta åtgärder för att förhindra fler incidenter och att öka säkerheten för den judiska församlingen och synagogan i Norrköping.

Lena Posner Körösi 
Ordförande