Nyheter

Boksamtal: Margit Silberstein i samtal med Anneli Rådestad

Torsdagen 14 januari kom Margit Silberstein till oss och talade om sin senaste bok Förintelsens barn. Det här är en bok om det tunga arvet, om känslan att finnas till istället för alla de som slutade sina liv i gaskamrarna. I barnen skulle en förlorad värld återuppstå. Vem kan leva upp till det? Se författarsamtalet… Läs mer

Med fingertoppskänsla formas ett vitalt judiskt liv i Stockholm

Tillsammans med den internationella, ideella organisationen Educating for Impact (EFI), har Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Hillel (judiska skolan och förskolan) startat en, i första hand, treårig förändringsresa. Läs hela intervjun med Natalie Lantz här.… Läs mer

Rabbin Ute Steyer om parashat shemot

Parashat shemot - Vad gjorde Moshe som ledare, heliga platser och hotet mot demokratin. Lyssna här… Läs mer

Glämsta: Nu fungerar inbetalningen för anmälningsavgiften

Precis som tidigare så gäller det att anmälningsavgiften är betald för att anmälan ska vara giltig. På grund av de problem som uppstått så förlänger vi deadline för både anmälningar och inbetalning av anmälningsavgiften. Senast 15 januari måste inbetalningen vara oss tillhanda så det är bra om ni gör betalningen så fort som möjligt.… Läs mer

Judiska biblioteket håller stängt

Med anledning av regeringens skärpta rekommendationer och ledigheter, håller Judiska biblioteket stängt under kommande veckor. Vi återkommer efter den 18:e januari med information om hur resten av månaden blir. Under denna tid skickar vi inte bokbeställningar. Den som har böcker hemma behöver inte återlämna några lån så länge biblioteket har stängt. Det går inte att… Läs mer

Stockholms stora synagoga 150 år 

Boken ” jag må bo mitt ibland dem” – Stockholms stora synagoga 150 år utkom i september. Den lilla judiska menigheten bosatt i Stockholm låter på 1860-talet bygga en synagoga så stor att den rymmer alla Stockholms judar och fler därtill! Den placeras inte i skymundan. Nej, den byggs på en för ändamålet inköpt tomt,… Läs mer

Inställt sportlov på Glämsta

Styrelsen för Judiska Församlingen i Stockholm beslutade på sitt senaste möte att ställa in sportlovskollot på Glämsta. Detta på grund av de restriktioner & rekommendationer från Folkhälsomyndigheten via SST. Det här är såklart tråkigt och samtidigt förståeligt. I nuläget fortsätter vi jobba för en vanlig Glämstasommar och hoppas att det kan genomföras. /David Lejbowicz &… Läs mer

Dvar Torah: Parashat Mikets med rabbin Ute Steyer

Assimilering och integration, en fråga så gammal som torahn (och chanuka). Lyssna här… Läs mer

Påverkansarbete under andra halvan av hösten

Under oktober var församlingen med i en fokusgruppsintervju hos länsstyrelsen. De deltog där tillsammans med Jiddischförbundet. Det handlade om pandemins påverkan på det minoritetspolitiska arbetet och på oss som nationell minoritet. Vi fokuserade särskilt på behov och utmaningar inom äldreomsorgen, men även hur församlingarnas verksamhet i stort påverkats och vilka behov av stöd som finns.… Läs mer