Nyheter

Nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Stockholms läns landsting

Med anledning av de nya rekommendationerna kommer Judiska församlingens kulturprogram riktade till vuxna att ske digitalt eller bli framflyttade. Om du anmält dig till ett program som inte blir av kommer du att bli kontaktad. Vi uppmanar även alla att inte fysiskt besöka Judiska församlingens bibliotek Om ni önskar låna en bok kontakta biblioteksansvarige Malin… Läs mer

Årets Aaron Isaac-pris tilldelas Lizzie Oved Scheja

Judiska Församlingens styrelse har enhälligt beslutat att ge årets Aaron Isaac-pris till Lizzie Oved Scheja för "hennes mångåriga och framstående insatser för judisk kultur i Sverige".  Lizzie har under flera decennier gjort stora insatser för judisk kultur i Stockholm och i resten av Sverige. Idag är Lizzie Director för Föreningen Judisk Kultur i Sverige. Aaron… Läs mer

Pandemi och judiskt liv – din egen berättelse

Det var bara knappt ett halvår sedan Covid-pandemin drabbade Sverige. Ändå har så mycket förändrats under denna korta tid. Vi befinner oss i ett historiskt skeende. Judiskt liv i Sverige har påverkats på många sätt under dessa månader. Vi vill nu samla in vanliga människors egna berättelser. Vill du vara med och bidra? Syftet med… Läs mer

Judiska Centralrådet fördömer försäljning av antisemitisk bok vid arabisk bokmässa

Judiska Centralrådet har uppmärksammat att den pågående arabiska bokmässan erbjudit en antisemitisk bok via bokmässans webb till försäljning. Boken i fråga heter "The Synagogue of Satan: The Secret History of Jewish World Domination" och är utgiven av ett syriskt bokförlag. Centralrådet ser mycket allvarligt på att antisemitisk litteratur säljs vid bokmässan. Efter att detta faktum… Läs mer

Boksläpp: Stockholms stora synagoga 150 år 

Boken ” jag må bo mitt ibland dem” – Stockholms stora synagoga 150 år utkommer i september. Den lilla judiska menigheten bosatt i Stockholm låter på 1860-talet bygga en synagoga så stor att den rymmer alla Stockholms judar och fler därtill! Den placeras inte i skymundan. Nej, den byggs på en för ändamålet inköpt tomt,… Läs mer

Att växa upp som jude - En handbok inför din stora dag

Judiska Församlingen i Stockholm har utformat en bok för bnei mitsva-deltagare inför deras stora dag och för ett fortsatt judiskt liv. Boken är en gåva till de barn som blir bar/bat mitsva i Stockholm. För barn som blir bar/bat mitsva i Stora synagogan delas boken ut av rabbin Ute eller kantor Yuval. För de som… Läs mer

Fördömande av antisemitiska uttalande från Hamid Zafar

I morse publicerade Dagens Nyheter uppgifter om att debattören och skolledaren Hamid Zafar spridit gravt antisemitiska och homofoba uttalanden under flera års tid. Judiska Centralrådet ser mycket allvarligt på dessa uppgifter. Särskilt mot bakgrunden av den senaste tidens ökande antisemitism får det inte råda någon tvekan om att denna typ av rasistiska uttalanden inte är… Läs mer

Påverkansarbete under hösten 2020

I augusti träffade församlingen (samt Jiddischförbundet och JUS) tjänstemän från kulturdepartementet. Fokus för mötet låg på frågan om en judisk strategi för en mer konstruktiv tillämpning av minoritetslagstiftningen för vår del. Diskussionerna berörde både skälen till att strategin behövs och hur vi kan driva frågan framåt. Under september deltog församlingen i samråd med Socialstyrelsen. Under… Läs mer

Change Manager tjänsten är tillsatt

Vi välkomnar Natalie Lantz som Change Manager i EFI projektet, med start den 1 november. Tillsammans med den internationella organisationen Educating for Impact (EFI), sjösätter Judiska församlingen och Föreningen Hillel nu en förändringsresa med mål att bidra till ett mångfacetterat och vitalt judiskt liv i Stockholm på 30 års sikt – via målmedvetna insatser i… Läs mer

Rapport om Stora synagogan

Rapport avseende vision för Stockholms Stora Synagoga avlämnad till styrelsen för Judiska Församlingen i Stockholm den 17 februari 2020 av Marc Harris. Medlemmar kan läsa rapporten här, om de är inloggade på vår hemsida. … Läs mer