Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Simchat torah

Simchat torah,  avslutar shmini atzeret. Man tågar runt synagogan sju varv medan man bär Torahrullarna och dansar med dem. Torahläsningen avslutas denna dag med sista avsnittet ur 5:e Moseboken, och börjar om på nytt samma dag med första avsnittet ur 1:a Moseboken. Efter både afton- och morgongudstjänsten får barnen godispåsar.

Se när simchat torah och gudstjänsterna börjar i vår kalender.