Shabbat

Shabbat är den viktigaste judiska helgen. Den firas varje vecka från fredag kväll när solen går ner till lördag kväll när tre stjärnor blir synliga.  På shabbat avstår man från allt skapande arbete, ägnar sig åt familjen, studerar Torah och vilar från veckans arbete. Man avstår från t ex att handla, att arbeta, att titta på TV eller att surfa på webben. Gud skapade världen på sex dagar och på den sjunde dagen vilade han, därför ska även vi vila på den sjunde dagen.  

1:a Moseboken, kapitel 2 

”Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk."

Det är väldigt olika till vilken grad judar runt om i världen och även i Sverige håller delar av, eller inga av shabbatreglerna. 

Se när shabbat börjar och slutar i vår kalender.

ShabbatljusInnan shabbat går in tänder man shabbatljus. Det ska man göra några minuter innan solen gått ner på fredag kväll. Mitsvan (påbudet) att tända shabbatljus åligger traditionellt kvinnor, men även män kan förstås tända shabbat ljus. Ljusen tänds och en välsignelse sägs. Translittererat uttalas välsignelsen så här: "Baruch ata Adonaj elohenu melech ha’olam asher kidshanu bemitsvotav vetsivanu lehadlik ner shel shabbat."

Översättning: Välsignad vare du Herre, vår Gud, Världens Konung, som har helgat oss med sina bud och befallt oss att tända sabbatens ljus. 

Varje fredag är det en shabbatgudstjänst i synagogorna, den kallas kabbalat shabbat. 

KiddushEfter gudstjänsten är det kiddush. Det står i de tio budorden: "kom ihåg shabbaten så att du helgar den". Därför ska vi helga shabbat genom att säga kiddush över vin. Kiddushceremonin ska få oss att komma ihåg shabbats storhet, och konceptet med skapelsen. Vanligtvis använder man en särskild bägare, men vilken mugg eller glas som helst går bra. Den som säger   kiddush håller bägaren med vin i höger hand och uttalar välsignelsen över vinet:  

"Baruch ata Adonaj elohenu melech ha’olam bore peri hagefen."

Översättning: Välsignad vare du Herre, vår Gud, Världens Konung som skapat vinrankans frukt.  

Efter kiddush säger alla "amen", och smakar på vinet. 

Vin används till kiddush för att shabbat ska få en festlig stämning, men det går bra med druvjuice också. Vid kiddushen är det vanligt att man äter challebröd. De två challebröden är täckta av en vacker duk medan man säger kiddush över vinet. När alla smakat på vinet lyfts duken av från challehbröden, challebröden lyfts och välsignelsen sägs: 

"Baruch ata Adonaj elohenu melech ha’olam hamotsi lechem min ha’arets."

Översättning: Välsignad vare du Herre, vår Gud, Världens Konung som frambringar bröd ur jorden. 

Då israeliterna vandrade i öknen efter uttåget från Egypten, på väg till det förlovade landet, lät Gud manna falla varje dag. Varje dag gick israliterna ut och samlademat för dagen. På shabbat kom ingen manna och Gud sade åt israeliterna att samla dubbelt så mycket på fredagen så det räckte för två dagar. Detta är anledningen till att man har två challebröd på shabbat. 

På lördagen är det morgongudstjänst i synagogorna. Se vilka tider gudstjänsterna börjar i vår kalender.