Lag baomer

Denna dag, den 33:e i Omerräkningen (49-dagarsperioden mellan pesach och shavuot), markerar kulmen och vändpunkten av den pest som drabbade rabbi Akivas lärjungar och som gjorde omerräkningen till en tid av halvsorg. Omerräkningen är tiden från och med andra kvällen pesach till shavuot. Denna dag firas därför som en halv helgdag. På grund av sambandet med rabbin Akiva och hans anhängare har dagen blivit känd som de lärdes högtid.

Vanligt att man gör utflykter i naturen och grillar denna dag.

Se när lag baomer och gudstjänsterna börjar i vår kalender.