Jom hashoa

Jom hashoa infaller tolv dagar efter första dagen pesach. på jom hashoa minns vi de sex miljoner judar som föll offer för Hitlers brutalitet under andra världskriget.

Se när jom hashoa infaller i vår kalender.

Internationella FörintelsedagenInternationellt är den 27 januari en minnesdag för Förintelsens offer. Datumet är baserat på dagen med samma datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades 1945. Minnesdagen är till för alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag i Sverige och FN deklarerade 2005 denna dag som internationell minnesdag. I Sverige högtidlighålls Förintelsens minnesdag årligen av bland annat Forum för Levande Historia.  

Judiska Församlingen i Stockholm högtidlighåller Förintelsens minnesdag varje år i Stora synagogan. Se vår kalender för mer information.