En lathund om bar och bat mitsva

När du skickat in anmälan om att ditt barn ska bli bar eller bar mitsva (bnei mitsva) kommer vi att kontakta er inom kort. Men det är bra att veta lite om vad som kommer att hända framöver oavsett. Nedan kan du se vår lathund för bar och bat mitsvaåret.

Bnei mitsva i Stora synagogan
Möte med rabbin Ute Steyer
Om du angett att ditt barn ska fira bar eller bat mitsva i Stora Synagogan kommer Gunila Lefebure kontakta er för att boka tid för ett första möte med rabbin Ute Steyer. På mötet kommer ni att prata om själva bar och bat mitsvan: vilka datum som kan vara aktuella för bar eller bat mitsva i synagogan, halachiska frågor och andra viktiga saker som ni bör känna till inför firandet. På mötet bestäms vilken text barnet ska läsa i synagogan och vilken lärare studera med barnet under den individuella textläsningen. Rabbin Steyer kommer också att vilja träffa ert barn några månader innan bar eller bat mitsvan för att prata mer ingående om torahavsnittets och haftarans innehåll och betydelse.

Torsdagsgudstjänst innan bnei mitsva
Torsdagen innan bnei mitsvan förväntas barnet och gärna föräldrarna att komma på torsdagsminjan kl. 08.00 i Stora synagogan för att lägga t’fillin och eller få den första alijan till torahn.

Kabbalat shabbat innan bnei mitsva
Familjen uppmuntras att delta i kabbalat shabbat (fredagens kvällsgudstjänst) dagen innan bnei mitsvan.

Shabbatgudstjänster under året
Blir ditt barn bar eller bat mitsva i Stora Synagogan ser vi gärna att ditt barn kommer minst fyra gånger på shabbatgudstjänsterna under året innan bnei mitsva. Vi vill att ditt barn ska känna till hur gudstjänsten går till och kännas sig mer ”hemma” i synagogan. Detta kan underlätta mycket för ditt barn på hennes/hans stora dag.

Bnei mitsva i Jeschurun eller Adat JisraelMöte med ortodox rabbin
Om ditt barn firar bat eller bar mitsva i någon av de ortodoxa synagogorna Adat Jeschurun eller Adat Israel, ber vi dig ta kontakt med oss för att boka ett första möte. På mötet pratar ni om själva bnei mitsvan, datum för bnei mitsva, halachiska frågor och andra viktiga saker att känna till inför firandet. På mötet talar ni även om rabbinens förväntningar på vad ni och ert barn ska göra under året innan bnei mitsvan. 

Bnei mitsva med progressiv JudendomEtt barn som väljer en progressiv bar/bat mitsva går både församlingens utbildning och en kompletterande som går igenom viktiga frågor om judiskt liv utifrån ett progressivt perspektiv (reform/liberal judendom). Barnet deltar under året i progressiva gudstjänster och i våra musikaliska kabbalat shabbat (se vår siddur Kol Haneshama). Du får veta mera genom kontakt här.

UtbildningsprogrammetOm ni valt att barnet ska delta i judendoms- och/eller hebreiskundervisning börjar dessa träffar i september varje år. Vi skickar ut mail innan de första träffarna med exakta uppgifter om tid och plats. (Båda dessa utbildningsprogram rekommenderas för barn som inte går på Hillelskolan). Båda äger rum i centrala Stockholm. Vid frågor kontakta utbildning@jfst.se.

Individuell textläsningVi rekommenderar att ni börjar med den individuella textläsningen ca sju - åtta månader innan bnei mitsvafirandet i synagogan, men senast sex månader innan. Vid första mötet med respektive rabbin är det bra om ni tillsammans planerar för textläsningen. Församlingen kommer därefter kontakta er med kontaktinformation till en lärare. 

Boka kiddushOm ni vill bjuda på kiddush i Stora synagogan i samband med bnei mitsva, kontakta Gunila Lefebure för hjälp. Om ni vill ordna kiddush i de ortodoxa synagogorna ska ni kontakta respektive synagoga. Ni kan hitta mer information om detta här