Priser för undervisning inför bar & bat mitsva

Priser för hela Bejachad - Bnei mitsvaprogrammet

Avgiften för årsprogrammet är 8 000kr.

Ingen förälder är församlingsmedlem 8 000 kr
En förälder är församlingsmedlem 4 000 kr
Båda föräldrar är församlingsmedlemmar/ensamstående förälder/den andra föräldern kan ej bli medlem gratis