Anmälan inför bar & bat mitsva

Oavsett om ditt barn vill delta i hela vårt Bnei mitsvaprogram, delar eller inte alls, vill vi att ni anmäler att ert barn ska bli bar eller bat mitsva via formuläret nedan.

*Anmälan till Bnei Mitsvaprogrammet är öppen mellan den 12 april – 31 maj 2024 för läsåret 2024/2025. Antalet platser på kurserna Shorashim (traditionell och masorti) och Mitsva Power (progressiv) är begränsat. Du kommer få bekräftelse i juni om ditt barns antagande till den valda kursen.

Om du har frågor kring anmälningsprocessen, kontakta utbildning@jfst.se.

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer samt ditt barns namn och födelsedatum och preferenser för bnei mitsva för att kunna kommunicera med dig kring bnei mitsva, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.Om ditt barn inte har egen hebreisklärare, välj ja.Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.