Förberedelser inför bar & bat mitsva

Oavsett om ditt barn deltar i hela eller delar av benei mitsva programet ser vi gärna att ni anmäler ert barn här "Anmäl inför bar och bat mitsva".

När ert barn är anmält kommer vi att ta kontakt med er för att bestämma datum och synagoga för ert barns bnei mitsva.  

Att bli bar & bat mitsva

Att bli bar & bat mitsva är ett stort steg i livet för både barn och föräldrar. Vi vill hjälpa barn och deras familjer att förbereda sig. Bnei mitsvaprogrammet är ett utbildningsprogram för alla flickor som fyller 11 och alla pojkar som fyller 12.

När flickor fyller 12 år blir de bat mitsva. När pojkar fyller 13 år blir de bar mitsva. Att bli bar och bat mitsva innebär att man blir vuxen ur ett judiskt perspektiv. Detta betyder att man kan skilja på gott och ont och därför ansvara för sina handlingar.

I samband med bar och bat mitsva är det vanligt att barnen läser en text ur torarullarna eller en annan hebreisk text i en av våra synagogor. 

Bejachad (tillsammans) - Bnei mitsvaprogrammetBejachad - Bnei mitsvaprogrammet, som börjar i september för flickor som fyller 11 år och pojkar som fyller 12 år, pågår året innan bar och bat mitsva. Barnen träffas regelbundet för att få kunskap, social gemenskap och lära sig hebreiska. Vid start av Bejachad - Bnei mitsvaprogrammet får varje deltagare boken Att växa upp som jude av Judiska Församlingen. Boken är en handbok som vägleder dig genom utbildningen inför din stora dag.

Inom ramarna för Bejachad - Bnei mitsvaprogrammet har vi följande programdelar:

 1. Sociala träffar för alla Bnei mitsva-barn tillsammans och deras familjer: shabbesmiddagar, utflykter, gemensamt högtidsfirande, kreativa aktiviteter
 2. Judisk utbildning (två olika kurser: masorti/traditionell och progressiv)
 3. Individuell textläsning (haftara etc) med den valda inriktningens kantor/rabbin/assistent

OBS! Kurserna börjar en gång om året under höstterminen. Ingen ny kurs startas för vårterminen.

1. Bejachad - Bnei mitsvaprogrammets sociala träffarNågra gånger per termin har vi roliga och lärorika aktiviteter för alla barn som går på Bnei mitsvaprogrammet, ofta tillsammans med hela familjen. Vi firar judiska högtider tillsammans, ordnar filmklubb med popcorn och samtal kring filmen, mysig shabbatmiddag, äventyrsdag med familjen och mera. För mer information om Bejachad, mejla utbildning@jfst.se.

Schema för 2023-2024

10 september 2023: Första träff / kick /off  
8 december 2023 : Shabbatmiddag
26 maj 2023: årets avslutning

2. Judisk utbildning

Barnen lär sig om judiska traditioner, judiska helger, den judiska livscykeln och judiska värderingar, samt får en djupare förståelse för de judiska texterna. Ni kan välja bland två olika utbildningar som pågår under ett läsår.

Shorashim (Rötter): Stora synagogans (masorti=konservativ) och Adat Jeschuruns samt Adat Jisraels (traditionell) gemensamma utbildningsprogram 

 • träffas varje tisdag under läsåret 16.30-18.00
 • 40 min hebreiska, uppdelade i olika grupper, enligt förkunskaper
 • paus & mellis
 • lärare: rabbin Ute Steyer (masorti), rabbin Mattias Amster (traditionell), kantor Yuval Hed och assistent Emma Frost
 • Jahadut (judendom): judendom och praktiska kunskaper, mer information och kontakt: yuval.hed@jfst.se och emma.frost@jfst.se

Mitsva Power: Progressiv Judendom i Sveriges (liberal, reform) utbildningsprogram

 • träffar varje torsdag under läsåret 16.30-18.30
 • tfila (bön), judiska kunskaper och hebreiska
 • lärare: Avital Shein
 • mer information och kontakt: utbildning@progjud.se 

 

3. Individuell textläsning
Individuellt schema som bestäms av barn och lärare gemensamt.

Att fira bar och bat mitsva i en av Stockholms synagogor kan se olika ut beroende på synagogans religiösa inriktning och beroende på barnets förmåga. Det är vanligt att barnen läser ett stycke ur veckans toraavsnitt (som alltid hämtas från de fem moseböckerna) samt den tillhörande haftaran som är en del av de andra böckerna i den hebreiska Bibeln (Tanach= Tora, Nevi'im, Ketuvim).

Att läsa ur toran betyder att barnet lär sig att läsa originaltexten på hebreiska, direkt ur en sefer tora (torarulle) samt den tillhörande melodin (ta'amim). Även haftaran läses på hebreiska, men då ur en chumash (dvs de fem Moseböckerna).
Det är därför viktigt att ert barn har tillräckliga förkunskaper i det hebreiska alfabetet. Barnen lär sig även läsa kiddush över vinet på shabbat. De som önskar kan även lära sig att leda utvalda delar av gudstjänsten för shabbat samt att säga några ord (ge en liten dvar tora) om veckans toraavsnitt eller sin haftara.

Vi hjälper varje barn att komma i kontakt med lärare kring textläsning i god tid innan bar eller bat mitsva (vi rekommenderar att barnet börjar studera senast 9 månader, men helst 1 år innan sin bar eller bat mitsva). 

För att vi ska kunna hjälpa just ditt barn behöver du anmäla barnet. När vi fått anmälan, kontaktar vi dig för att se vad just ni behöver hjälp och stöd med.

För mer information och frågor kontakta utbildning@jfst.se

Varmt välkomna till Bejachad - Bnei mitsvaprogrammet!