Bejachad - tillsammans - בְּיַחַד

Välkomna till Bnei Mitsva Bejachad! 

Bejachad (בְּיַחַד) betyder tillsammans. Med denna verksamhet vill vi erbjuda alla bnei mitsvafamiljer givande och lärorika sociala träffar, oavsett den religiösa inriktningen ni väljer för barnets bar/bat mitsva.  
Vi ses några gånger per termin på events såsom shabbatmiddagar, filmklubb och peulot (aktiviteter) kring aktuella högtider. Ni kan själv välja om ni vill delta i alla bejachad-träffarna eller om ni kommer på dem som passar er.  

BEJACHAD 

בְּיַַחַדSCHEMA FÖR 2023/2024  

  

Hösttermin 2023 

 

Datum, tid  

Aktivitet  

10 september 2023 

13:30 – 15:30 

 

Kick-off 

8 december2023 18:30 -20:00 

Shabbatmiddag 

Vårtermin 2024 

 

26 maj 2024  

13:30 – 15:30  

Lag baomer happening och avslutning 

  
För mer information mejla:

utbildning@jfst.se