Bli ungdomsmentor

Har du blivit bar/bat mitsva de senaste 4 åren? Vill du göra skillnad för nästa yngre barn, och samtidigt lära dig nya saker och bli del av en spännande ny grupp?

Gå med i mentorsprojektet!

 

Vad är en mentor?

En mentor är någon som vägleder andra och deltar i andras utveckling på något sätt. En mentor är en förebild.

Varför bli en del av projektet?

  • du har värdefulla kunskaper du får dela med andra
  • du kommer ingå i en grupp bestående av andra mentorer, samt kunniga vuxna som handleder och stöttar dig
  • du fördjupar dina judiska kunskaper 
  • du bidrar till yngre barns judiska upplevelser
  • du lär dig ledarskap och blir en förebild för yngre barn
  • du får lön för ditt arbete

Vad är det vi gör tillsammans?

I mentorsprogrammet ses vi 3 gånger per termin och lär oss om olika judiska teman. Dessa lärdomar delar ungdomarna sedan med sig av till yngre barn. 

Under hösten och våren kommer vi att utforska judendomen både teoretiskt och praktiskt på de mest kreativa sätten. 

Frågor som, “vad är det ‘heliga sällskapet’ och vad har det med judiska begravningar att göra?” och “varför packar vi små lådor med mat för att ge bort under den knäppaste judiska högtiden?” kommer besvaras. Detta tillsammans med möjlighet att göra egna mitsvot, där vi volontärarbetar och hjälper till inför olika evenemang som hålls av Judiska Församlingen. 

Du kan förvänta dig ett år fyllt av nya judiska kunskaper, praktisk erfarenhet och nya vänskaper. 

Uppdraget som ungdomsmentor är arvoderat, er tid är värdefull för oss! 

 

Hösttermin 2023

Träff 1: 15 oktober 2023, 13.00–15.00
Träff 2: 26 november 2023, 10.00–11.30
Shabbatmiddag för hela familjen: 8 december 2023, 18:30-20:30


Vårtermin 2024

Träff 3: 17 mars 2024, 13:00-15:00
Purimfest: (datum ej fastställt)
Avslutning tillsammans med Bnei Mitsva Bejachad: 26 maj 2024

Vi förbehåller oss att göra ändringar.

 

Låter detta som något för dig?

Kom med och bli ungdomsmentor!

Frågor? Mejla naima.grossman@jfst.se 

Anmälan är öppen t.o.m. 2 oktober.

 

 

Anmälan till ungdomsmentorsprogrammet
Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.