Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda minst tom 30 april,  gudstjänster är inställda minst tom 20 april. 

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Vanliga frågor om medlemskap


Vad händer om jag inte betalar mina fakturor?För att ha rätt till medlemsförmånerna gällande följande tjänster: brit mila, bar/bat mitsva, användning av mikve, begravning, Glämsta lägerverksamhet, lokalhyra och kurser gäller att alla dina medlemsavgifter (utom för innevarande år) ska vara betalda. Finns tidigare obetalda avgifter måste godkänd avbetalningsplan finnas för att få medlemsförmånen. I annat fall betalar du samma pris som en icke-medlem.

Om en av ovannämnda fakturerade tjänster (brit mila, bar/bat mitsva, användning av mikve, begravning, Glämsta lägerverksamhet, lokalhyra och kurser) har förfallit till betalning kan församlingen, efter en första påminnelse, skicka krav genom inkasso.

Villkor för medlemsrabatterna på församlingstjänsterOm du utträder efter mindre än två års medlemskap och har erhållit en medlemsrabatt så kommer vi att fakturera dig mellanskillnaden för tjänsten som överstiger summan du har betalat för medlemsavgifter.

För att debiteras som medlem för begravning krävs att man varit medlem minst fem år fram till begravningen.

Hur gör jag för att avsluta mitt medlemskap?Om du vill säga upp ditt medlemskap måste du enligt våra stadgar skriftligen anmäla detta. Så länge du inte har anmält önskan om utträde kvarstår du som medlem. kontakta Agi Körösi för avslut av medlemskap. 

Kan församlingen upphäva mitt medlemskap?Om du inte har betalt din medlemsavgift under minst två år ses detta, enligt våra stadgar, som en begäran om utträde. Innan vi avslutar ditt medlemskap kommer vi självklart att kontakta dig för att vara säkra på att det är detta du önskar. Vill du kvarstå som medlem finns det alltid möjligheter att upprätta en avbetalningsplan för de avgifter som inte har betalats. En annan möjlighet är att betala hela beloppet på en gång.

Övriga frågorMedlemmar med obetalda avgifter kan inte få förnyad inloggning till vår nya hemsida från och med 2020.  

För frågor rörande medlemsavgifter, medlemsfakturor och hantering av dina personliga uppgifter, kontakta Agi Körösi.
För övriga frågor och funderingar kring ditt medlemskap kontakta info@jfst.se.