Nyheter

Karantänkommentar av Ingrid Lomfors

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentar av familjen Vider

Idag är det jom haatsmaut, Israels självständighetsdag. Idag fyller Israel 72 år. Se alla karantänkommentarer här.… Läs mer

Karantänkommentarer med Vanessa Marko

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Högtidlighållande av jom hazikaron

Se församlingens högtidlighållande av jom hazikaron med bland annat ordförande Aron Verständig, rabbin Moshe Ha Cohen, sång, möten med soldater, familjer som mist familjemedlemmar och kantor Yuval Hed. … Läs mer

Coronarelaterade dödsfall minskar

Den judiska gruppen drabbades inledningsvis väldigt hårt av coronapandemin. Sammanlagt har Judiska Församlingen haft ca 15 covidrelaterade dödsfall. Detta berodde till stor del på att viruset tog sig in på en avdelning på Judiska Hemmet trots att man mycket tidigt hade infört besöksförbud. Övriga avdelningar på Judiska Hemmet har förblivit smittfria och de senaste två… Läs mer

Minnesceremoni på jom hashoa

Guiding the ceremony: Eliezer Vider - ShaliachAron Verständig The community Chairman Poem by Channa RiedelSong (Eli Eli) by Carmel FligmanShort moviePoem by Efrat Hochstetler, Israel EmbassyYizkor –by Yuval Hed, cantorHatikva (together)Dina and Jovan Rajs, Holocaustsurvivors will share their story with us. Watch the ceremoni here.  … Läs mer

Karantänkommentarer med FIKA (Michael Rothschild)

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentarer med Calle Nathanson

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentarer med Laila Takolander

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Glämstasommaren 2020 inställd

På grund av den pandemi som pågår just nu världen över har styrelsen för Judiska Församlingen i Stockholm på sitt möte 22 april beslutat, utifrån information från Myndigheten för stöd till trossamfund och Folkhälsomyndigheten, att ställa in samtliga verksamheter för Glämstasommaren 2020. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att restriktionen kring möten med max 50 personer inte kommer… Läs mer