Nyheter

Karantänkommentarer med Alexander Freudenthal

  Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer med Channa Riedel

  Se alla övriga karantänkommen… Läs mer

Vi har ställt om vår verksamhet

Vi har ställt om vår verksamhet Kärnan i verksamheten på Judiska Församlingen i Stockholm är i mångt och mycket social samvaro över generationsgränser. Kulturprogram, gudstjänster, utbildning för barn och ungdomar är några av de saker som gör att våra lokaler vanligtvis sprudlar av liv. Men sedan mitten av mars är alla program och gudstjänster inställda… Läs mer

Karantänkommentarer med Alice Hüttner

  Se samtliga karantänkommen… Läs mer

Bön för de hädangångna av rabbin Ute Steyer

På shabbat efter att toraläsningen och haftaraläsningen är avslutade brukar man läsa en bön över de som gått bort och har begravts under den gångna veckan. Eftersom våra gudstjänster är inställda publicerar vi bönen här.   … Läs mer