Nyheter

Karantänkommentar av Annika Herntroth-Rothstein

Se alla karantänkommentarer här.   Läs mer

Karantänkommentar av Natalie Lantz

Se alla karantänkommentarer här.   Läs mer

Karantänkommentar av Bernt Hermele

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentar av Miriam Bagner

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentar av Chaim Greisman

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentar av Daniel Szpigler

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentar av Ania Scheja

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentar av Daniel Meisels

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Pressmeddelande: Centralrådet kritiskt till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Pressmeddelande Judiska Centralrådet har igår (11 maj) skickat in sitt remissvar rörande ”Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet" (SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning). Vi är starkt kritiska mot flera av de förslag som Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet lägger fram i sitt betänkande. Betänkandet innebär att det kommer bli mycket… Läs mer