Nyheter

Glämstasommaren 2020 inställd

På grund av den pandemi som pågår just nu världen över har styrelsen för Judiska Församlingen i Stockholm på sitt möte 22 april beslutat, utifrån information från Myndigheten för stöd till trossamfund och Folkhälsomyndigheten, att ställa in samtliga verksamheter för Glämstasommaren 2020. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att restriktionen kring möten med max 50 personer inte kommer… Läs mer

Dvar Torah 24 april

Se samtliga Dvar … Läs mer

Karantänkommentarer med Johanna Schreiber

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer med Udi Stennberg

Se alla karantänkommen… Läs mer

Minnesceremonin på jom hashoa

Yom Hashoah Ceremony
Inspelning från minnesceremonin på jom hashoa via zoom 21 april kl. 18.00 (för dig som missade ceremonin).

Guiding the ceremony: Eliezer Vider - Shaliach
Aron Verständig The community Chairman 
Poem by Channa Riedel
Song (Eli Eli) by Carmel Fligman
Short movie
Poem by Efrat Hochstetler, Israel Embassy
Yizkor –by Yuval Hed, cantor
Hatikva (together)
Dina and Jovan Rajs, Holocaustsurvivors will…

Läs mer

Karantänkommentarer med Deanne mannelid Okret

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer med Zikaron

Se alla karantänkommen… Läs mer

Karantänkommentarer med Marika Cahn

Se alla karantänkommen… Läs mer