Nyheter

Bnei mitsvaprogrammet för flickor som fyller 11 och pojkar som fyller 12

Fyller din dotter 11 eller din son 12 snart? Då är de välkomna till församlingens bnei mitsvaprogram, där de kan lära sig judiska traditioner, hebreiska och haftaraläsning och fira shabbat tillsammans. Programmet pågår under två terminer och startar hösten 2020. Om ditt barn ska fira sin bnei mitsva i någon av våra synagogor men inte… Läs mer

Karantänkommentarer av Malin Niasell

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Maynard föreläser "Lite om Bibeln"

Se alla Maynards föreläsningar här. Läs mer

Karantänkommentarer av Simon Gärdenfors

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentarer av Helene Eliasson Lundström

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentar av David Lexner

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentarer av Sara Sommerfeld

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentarer av David Waldfogel

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer

Karantänkommentarer av Rita Salamon

Se alla karantänkommentarer här. Läs mer